Cookie inställningar
Hem Sök

formställning - sökresultat

Vänligen sök igen om du inte är nöjd med sökresultatet...

Samverkansbro med hängande formställning

En gammal järnvägsbro från 1970-talet får en riktig makeover när Spectra Mark bygger om den för fordonstrafik. Renoveringen innebär en bro där...
Vattentornet Lyran i Örebro. Foto och idé: Lars Anfinset - Ett Ark Arkitektur

Effektivt formställningsprojekt till Örebros nya vattentorn Lyran

Genom detaljerad projektering genomför Libergs Sweden ett omfattande formställningsprojekt till det nya vattentornet Lyran i Örebro. Bland annat genom att prefabricera 160...
video

Säker anläggning från ny formställning

Mellan Åby och Norrköping har två nya järnvägsbroar över E4:an anlagts. Vid gjutningen av järnvägsbroarna använde Skanska Layhers formställning TG 60. Broarna...
Hylte Damm med formställning Layher TG 60 inplankad med räcken och tillträdesled trappa

Hylte Damm som ny – gjutning från flexibel formställning

Hylte Damm i Nissan har under fyra år genomgått säkerhetshöjande åtgärder som ny kontrollutrustning och ny dammreglering. NCC Infrastructure rev och göt...
Layher TG 60 tunnelpåslag Stockholm Norvik Hamn

Säker formställning vid tunnelbyggnation

Sveriges nya godshamn, Stockholm Norvik Hamn, ska under sommaren 2020 öppnas och ta emot fartyg, tåg och lastbilar. I samband med byggnationen...
Ulrika Dolietis Håll Nollan Foto Ylva Sundgren

Livsviktigt med säkra formställningar

Varje år skadas tusentals personer i byggbranschen. Bland annat har det inträffat en del allvarliga olyckor med formställningar. Dessa hade inte behövt...

Layher AB stärker säljavdelningen och ökar fokus på Bygg & Anläggning

Torbjörn Lexander, säljchef på Layher Information från LayherSäljavdelningenTorbjörn Lexander har utsetts till säljchef på Layher AB med effekt...

Nära samarbete när Västkustbanan byggs ut

På uppdrag av Trafikverket bygger Skanska dubbelspår mellan Ängelholms station och Maria station, där det ingår 21 väg- och järnvägsbroar och 1...

Kranbara ställningslösningar – Allround TG 60

ALLROUND TG 60 Formställningen från Layher har många fördelar, en av dem är att kan man enkelt kan...

Ny bro över Höje Å – en del av Fyrspåret

Fyrspåret mellan Malmö och Lund byggs av Joint Venture NCC-OHL på uppdrag av Trafikverket och med Layher som materialleverantör av formställning. Projektet...