Det finns mycket att tänka på när det gäller fristående väderskydd. Här är några exempel på viktiga moment och komponenter att tänka på när du projekterar, monterar eller tar över ett fristående väderskydd.

FÖRDELAR MED FRISTÅENDE VÄDERSKYDD

  • Fuktkänsliga konstruktioner byggs torrt och säkert från första spadtaget t.ex. vid nyproduktion, renovering av byggnader och utbyggnader.
  • Inga byggstopp p.g.a. ogynsamma väderförhållanden som snöoväder, skyfall etc
  • Effektivare produktion
  • Bättre arbetsmiljö

TA SÄRSKILD HÄNSYN TILL

  • Beräkningar för fristående väderskydd (AFS 2013:4, 39-44 §§)
  • Beräkningsstandard SS-EN 16508:2015
  • Vindlaster, ballast, högt marktryck, breddning, samt utförandet av diagonalstag
  • Utbildning för väderskydd (AFS 2013:4, 47 §)
  • Använd Layher Allround LightWeight/K2000+ och Keder XL som en samverkande enhet

Mer om väderskydd
Vaderskydd.nu
Layher Keder XL