Det finns mycket att tänka på när det gäller fristående väderskydd. Därför kan du i detta nummer ta del exempel på viktiga moment
och komponenter m.m. när du projekterar, monterar eller tar över ett fristående väderskydd.

FÖRDELAR MED FRISTÅENDE VÄDERSKYDD

  • Fuktkänsliga konstruktioner byggs torrt och säkert från första spadtaget t.ex. vid nyproduktion, renovering av byggnader och utbyggnader.
  • Inga byggstopp p.g.a. ogynsamma väderförhållanden som snöoväder, skyfall etc
  • Effektivare produktion
  • Bättre arbetsmiljö

TA SÄRSKILD HÄNSYN TILL

  • Beräkningar för fristående väderskydd (AFS 2013:4, 39-44 §§)
  • Beräkningsstandard SS-EN 16508:2015
  • Vindlaster, ballast, högt marktryck, breddning, samt utförandet av diagonalstag
  • Utbildning för väderskydd (AFS 2013:4, 47 §)
  • Använd Layher Allround LightWeight/K2000+ och Keder XL som en samverkande enhet