Cookie inställningar
Hem Taggar Bro

Tagg: Bro

Samverkansbro med hängande formställning

En gammal järnvägsbro från 1970-talet får en riktig makeover när Spectra Mark bygger om den för fordonstrafik. Renoveringen innebär en bro där...

Väderskyddade broar klimatförbättrar vid byggnation och reparation

Genom att skapa ett torrt klimat med högre temperatur än utomhusluften finns det möjlighet att genomföra klimatkänsliga broreparationer och byggnationer året runt.

Unik brolösning vid Karlatornet

Göteborgs första skyskrapa, Karlatornet, har med nuvarande byggtakt av en våning per vecka redan passerat 20 våningar och 70 meter. Fyra byggkranar...

Nära samarbete när Västkustbanan byggs ut

På uppdrag av Trafikverket bygger Skanska dubbelspår mellan Ängelholms station och Maria station, där det ingår 21 väg- och järnvägsbroar och 1...

Kranbara ställningslösningar – Allround TG 60

ALLROUND TG 60 Formställningen från Layher har många fördelar, en av dem är att kan man enkelt kan...

Ny bro över Höje Å – en del av Fyrspåret

Fyrspåret mellan Malmö och Lund byggs av Joint Venture NCC-OHL på uppdrag av Trafikverket och med Layher som materialleverantör av formställning. Projektet...

Tre ställningssystem vid underhåll av Älvsborgsbron

Älvsborgsbron rustas löpande, i år får bron flera omfattande betongarbeten genomförda. Arbetena kräver tillgänglighet och arbetsställningar av olika karaktär och med stor...

Säker korsning med plattrambro

Västerås stad förbättrar trafikflödet för fotgängare och fordon genom att anlägga en planskild korsning. Entry Group har fått uppdraget att genomföra hela...

Hängställning för brounderhåll under Essingebron

Hur konstruerar och monterar man en hängställning under den trafikerade Essingebron utan att få en pendeleffekt? JONAS ISAKSSON GREMAN...

Säker anläggning från ny formställning

Mellan Åby och Norrköping har två nya järnvägsbroar över E4:an anlagts. Vid gjutningen av järnvägsbroarna använde Skanska Layhers formställning TG 60. Broarna...